|Narendra Modi Congress Bengluru Rally Karnatka Elections खबर मेघालय पति पत्नी सरकार राज्य राजनाथ सिंह Hindi Latest News