ਦੂਜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 175ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ !

At my Happy Place with Jawans of my Paltan, 2 Sikh to commemorate our 175th Raising Day. Jai Hind!